Nabídka služeb:

 · Inspekce, revize, revizní zkoušky, odborné prohlídky,
   odborné posouzení technického stavu všech druhů
   zdvihacích zařízení (zdvihadla, jeřáby, plošiny, re-
   gálové zakladače, ...) předepsané v souladu s
   ČSN 270142, ČSN ISO 9927, ČSN ISO 12482-1.

 · Provádění školení pracovníků v jeřábové dopravě
   (jeřábník, vazač, signalista, pověřená osoba) včetně
   vystavení průkazů nebo osvědčení, v souladu s
   ČSN ISO 12480-1.

 · Provádění podrobných a preventivních prohlídek
   jeřábových drah a ocelových konstrukcí.

 · Kontrola příslušenství pro vázání břemen (vázací
   a závěsné prostředky).

 · Vypracování systému bezpečné práce pro podniky,
   které provozují jeřáby a zdvihadla včetně stanovení
   rizik v jeřábové dopravě.Dle ČSN 12480-1.

 · Odborná a konzultační činnost v oblasti zdvihacích
   zařízení.

 · Vedení evidence zařízení a plánu revizí.

 · Opakované školení obsluh stavebních a zemních
   strojů dle Vyhl.324/90 sb.

 · Kontroly technického stavu stavebních a zemních
   strojů dle ČSN 277012.


Odbornost:
 · Revizní technik ZZ (osvědčení IBP sk. I,II,III a VI.)
   dle vyhl.19/79 Sb.
 · Certifikovaný odborný technik ZZ dle ČSN ISO 9927-1
 · Člen asociace odborných pracovníků pro ZZ ČR
 · Člen České spol. pro manipulaci s materiálem
Kontakt:
Zdeněk Kindl
Revizní technik ZZ
U Flory 2862, Žatec 43801
Tel.: +420 415 740 553
Mobil: +420 606 463 527
E-mail: KindlZ@seznam.cz